Over ons

IDflex is een collectief waarin ondernemers op het gebied van identity, access management, informatiebeveiliging, privacy en compliance zijn verenigd. De kracht van deze samenwerking is dat in deze samenwerkingsvorm een kenniscollectief wordt gevormd op het gebied van toegangsmanagement, beveiliging en alles wat daarmee samenhangt. In deze werkvorm is er een bredere kijk op en kennis van continue veranderingen in de maatschappij, wetgeving en technologische mogelijkheden. Tevens heeft iedere associate toegang tot zeer specialistische kennis binnen de maatschap.

Voor klanten garandeert deze werkvorm dat iedere deelnemer toegang heeft tot de laatste, specifieke ontwikkelingen en inzichten op de vlakken die samenhangen met deze onderwerpen, denk hierbij aan ontwikkelingen omtrent technologie, wetgeving, politiek, gebruiksgemak. In de basis: IDflex investeert in continue ontwikkeling van zijn kennis en kunde, specifiek voor zijn specialisme en deelt deze kennis actief met anderen. Het collectief stimuleert kennisdeling, ontwikkeling en ondersteuning naar elkaar.

Voor deelnemende professionals biedt IDflex meerwaarde omdat je onderdeel bent van een collectief waarin kennis, kunde en administratieve zaken ten behoeve van het collectief, continue worden verbeterd.

Elke deelnemer uit het collectief vertegenwoordigd een professionele criteria die gesteld zijn vanuit de visie en kwaliteitsnormen die voor geheel IDflex gelden.

Ondernemers brengen hun eigen specifieke kennis, kunde en persoonlijke eigenschappen in: denk hierbij aan rollen als programma manager, projectmanagement, interim manager, senior (informatie) beveiliger, architect, proces specialist en dergelijke.

Op het gebied van unieke eigenschappen wordt gedoeld op de persoonlijke kwaliteiten die een deelnemer van het collectief kan leveren: op sommige momenten is het wenselijk om onder tijdsdruk te komen tot een specifiek resultaat. Op andere plekken in de organisatie kan het noodzakelijk zijn om op gezette tijden over specifieke kwaliteiten te beschikken die bijdragen aan diplomatieke trajecten die over een langere periode de aandacht vragen. Ook het leveren van managed services maakt hier een onderdeel van.

IDflex beschikt over een gespreid palet aan professionals die flexibel in te zetten zijn, al naar gelang de behoefte van de klant en het primaire doel van de werkzaamheden.

Voor haar professionals biedt IDflex een platform waarbij invulling gegeven wordt aan de behoefte van iedere deelnemer in relatie tot de ontwikkeling van kennis en ondersteuning.