Ondernemers krijgen hulp bij informeren consument over privacy

02-09-2016

De applicatie helpt ondernemers om te voldoen aan de wettelijke verplichting een privacyverklaring te hebben en voeren. De applicatie is een gezamenlijk initiatief van de overheid en het bedrijfsleven.

Hoe het werkt
De privacyverklaring generator bestaat uit acht vragen die een ondernemer moet beantwoorden. Er is geen vergaande technische of juridische kennis nodig om de vragenlijst in te vullen. Het doel van de applicatie is het bieden van een laagdrempelig gereedschap, te gebruiken door elke ondernemer. Juridisch taalgebruik wordt, waar mogelijk, vermeden. Dit geldt ook voor de privacyverklaring die gegenereerd wordt nadat alle vragen zijn beantwoord. De privacyverklaring wordt daardoor ook begrijpelijker voor de consument. Een extra functionaliteit wordt geboden door de keuze te bieden aan de ondernemer om via e-mail op de hoogte gehouden te worden wanneer de privacyverklaring moet worden aangepast als gevolg van wijzigingen in de wet. De applicatie is te vinden op https://www.veiliginternetten.nl/privacyverklaring

Stimuleren privacy besef ondernemer
Het beschikbaar stellen van de applicatie draagt bij aan het stimuleren van bewustwording bij ondernemers dat het noodzakelijk is om de bescherming van de persoonlijke gegevens van consumenten serieus te nemen. Het bleek dat lang niet iedere ondernemer wist dat het (uit)voeren van een privacyverklaring, een wettelijke verplichting is. Een ondernemer die de gegevens die hij verwerkt niet afdoende beveiligt of profileringscookies (tracking cookies) plaatst zonder de websitebezoeker hierover correct te informeren, riskeert boete. De wettelijke handhaving op deze regels wordt steeds meer geïntensiveerd, zo is het ongeoorloofd openbaren van persoonsgegevens (datalekken) vanaf 1 januari 2016 onderhevig aan het krijgen van een boete ('Meldplicht datalekken').

Positief regeldruk-effect
Een eerste onderzoek uitgevoerd door het Ministerie van Economische Zaken naar de regeldruk- effecten van deze applicatie heeft uitgewezen dat de administratieve lastendruk voor ondernemers met enkele miljoenen verminderd kan worden. Het ministerie heeft zich voorgenomen de positieve regeldruk-effecten in 2016 gericht in kaart te brengen. De uitkomsten van de effecten houden wij bij IDflex in de gaten Terug naar het nieuws overzicht