Auditing

Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker voor bedrijven omdat de afhankelijkheid van de informatievoorziening en de bedreiging daarop toenemen.

Heeft u een actief beveiligingsbeleid? Wordt uw personeel voldoende geïnformeerd over de wijze waarop zij uw belangrijkste informatie in afdoende mate beschermen?

Wettelijke eisen worden steeds scherper en de handhaving wordt opgevoerd.  Naast de wettelijke ontwikkelingen, komen dagelijks bedrijven in het nieuws die gehackt zijn, of schade lijden door het verlies van cruciale informatie.

Periodiek een audit laten uitvoeren op de informatiebeveiliging geeft uw bedrijf zekerheid dat de continuïteit, integriteit en exclusiviteit is gewaarborgd.

Ook de wetenschap, voor uw organisatie en haar klanten, dat er voldaan wordt aan wettelijke eisen geeft rust en zekerheid. Wij gebruiken bij de audit de algemeen geaccepteerde norm ISO 27001 (code voor informatiebeveiliging). Bij het uitvoeren van audits van een zorginstelling gebruiken we de NEN 7510.

Ook audits volgens andere normeringen behoren tot het portfolio van IDflex:

  • BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst)
  • ISAE3402
Terug naar diensten